Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Dla kogo zachowek?

Strona główna » Aktualności » Dla kogo zachowek?

wielkość tekstu: A | A | A

Swoboda rozrządzania majątkiem przez przyszłego spadkodawcę podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest instytucja zachowku, która chroni interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy (małżonka, zstępnych oraz rodziców), przyznając im prawo dochodzenia roszczeń od osób, które zostały do spadku powołane na podstawie testamentu lub tych, którym przypadł majątek spadkowy w następstwie darowizn dokonanych jeszcze za życia spadkodawcy.

Taka sytuacja zaistniała w prowadzonej przez nas sprawie, w której jedyny składnik majątku spadkodawczyni – prawo własności nieruchomości lokalowej – wszedł do majątku jej wnuka wskutek dokonanej na jego rzecz darowizny. W efekcie córka zmarłej, będąca ustawowym spadkobiercą, faktycznie nie otrzymała należnego sobie udziału w spadku. W efekcie przeprowadzonego postępowania orzeczono, że obdarowany powinien jej zapłacić kwotę odpowiadającą połowie wartości udziału spadkowego, który by jej przypadł przy dziedziczeniu ustawowym.

Znamiennym jest, że w sprawie zastosowania znaleźć nie mógł przepis art. 996 zd. 2 KC w myśl którego, jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego. Darowizna uczyniona na rzecz wnuka nie jest traktowana jako przysporzenie podlegające zaliczeniu na należny zstępnemu (tu: córce spadkodawczyni) zachowek. Innymi słowy, przysporzenie wnuka nie prowadzi do zaspokojenia roszczeń o zachowek, które przysługują rodzicowi obdarowanego.

Sąd Rejonowy w Tychach, sygn. akt: I C 1925/14

czytano: 2810 razy

autor: adwokat-zawiercie.com.pl

data dodania: 2016-05-13 11:06:02

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna