Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Upadłość konsumencka – druga szansa?

Strona główna » Aktualności » Upadłość konsumencka – druga szansa?

wielkość tekstu: A | A | A

Z dniem 31 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tzw. upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony zostać może jedynie przez samego dłużnika. Ustawodawca w znowelizowanych przepisach opisał okoliczności, w jakich można ubiega się ogłoszenie upadłości, a to: stan niewypłacalności, brak winy w powstaniu lub zwiększeniu stopnia niewypłacalności, prawdziwość danych zawartych we wniosku oraz jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o upadłość w stosunku do dłużnika nie prowadzono postępowania upadłościowego, nie uchylono ustalonego dla dłużnika planu spłaty, dłużnik zgłosił w terminie wniosek o upadłość, nie ustalono że jakakolwiek czynność dłużnika została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Podkreślić trzeba, iż ustawodawca umożliwił konsumentowi ogłoszenie upadłości nawet w przypadku, gdy niewypłacalność związana jest z istnieniem długu od jednego wierzyciela. W przypadku spełnienia powyższych przesłanek dłużnik ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek taki zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów, został w części odformalizowany, a wymaga zgodnie z treścią ustawy oznaczenia tożsamości dłużnika, wskazania miejsca w którym znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności uzasadniających zgłoszenie wniosku i ich uprawdopodobnienie, wykaz majątku dłużnika z jego wyceną, spis wierzycieli, spis wierzytelności spornych, listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika, oświadczenie dłużnika iż nie zachodzą okoliczności związane z dotychczas prowadzonym postępowaniem upadłościowym lub zachowaniem dłużnika w ostatnich dziesięciu latach. Postępowanie wywołane wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzone jest przez sąd rejonowy (gospodarczy wydział upadłościowy) właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W razie uznania przez Sąd, iż zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, Sąd wydaje stosowne postanowienie, w którym wskazuje osobę, co do której ogłoszono upadłość, fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości poprzez likwidację majątku dłużnika, a także wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka. Co najważniejsze, ustawodawca, nowelizując przepisy postępowania upadłościowego dla konsumentów, zmniejszył wysokość kosztów koniecznych do poniesienia przez upadłego-dłużnika. Przede wszystkim z samym wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik wnosi jedynie opłatę w wysokości 30 zł. Jednocześnie dokonano zmiany zasad wynagradzania syndyka, które w chwili obecnej ponoszone są przez Skarb Państwa, do czasu uzyskania przez syndyka środków pieniężnych z likwidacji majątku dłużnika. Ustawodawca również przewidział możliwość pozostawienia dłużnikowi-konsumentowi środków na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, poprzez pozostawienie z sumy uzyskanej ze sprzedaży domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego kwoty odpowiadającej odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Rekapitulując powyższe wskazać trzeba, iż zgodnie z założeniami ustawodawcy, celem przedmiotowych regulacji jest oddłużenie konsumenta i danie mu możliwości nowego startu, drugiej szansy. W chwili obecnej roczna praktyka daje nadzieje, iż cele założone przez ustawodawcę zostaną osiągnięte i główny cel regulacji – oddłużenie – zostanie zrealizowany.

czytano: 3250 razy

autor: adwokat-zawiercie.com.pl

data dodania: 2016-05-13 11:04:30

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna