Świadczymy usługi w zakresie prawa:
 • CYWILNEGO
 • ADMINISTRACYJNEGO
 • RODZINNEGO
 • GOSPODARCZEGO
 • KARNEGO
Ciekawostki
 • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Prawo gospodarcze i handlowe

Strona główna » Zakres usług » Prawo gospodarcze i handlowe

wielkość tekstu: A | A | A

Bazując na bogatym doświadczeniu nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w sprawach jednostkowych. Obsługujemy przedsiębiorców – spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami.

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, leasingu, zlecenia, agencyjna, o roboty budowlane, franczyzy czy też dzierżawy, stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają także doświadczenie w zakresie prawa wekslowego, czekowego, prawa papierów wartościowych, a także prawa upadłościowego i naprawczego.

Obsługą Klientów, których sprawy dotyczą szeroko rozumianego prawa handlowego zajmuje się posiadający długoletnie doświadczenie zespół prawników kierowany przez adwokatów: Łukasza Kolnego, autora m.in. publikacji dotyczących reprezentacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz dr. Mariusza Frasa, który od 2005 roku wpisany jest także na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Nasza Kancelaria współpracuje ponadto z kancelariami doradztwa podatkowego, posiadającymi ugruntowaną pozycję na rynku usług prawniczych, co pozwala nam na wieloaspektową obsługę wszystkich uczestników podmiotu gospodarczego.

W ramach usług z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych oraz kompleksową obsługą transakcji handlowych,
 • dochodzeniem należności, wykonania umowy, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności z papierów wartościowych,
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, jak również oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, obrotem udziałami oraz akcjami spółek,
 • sporządzaniem aktów wewnętrznych w Spółkach, takich jak regulaminy, statuty, uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników,
 • reprezentowaniem podmiotów uczestniczących w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzeniem postępowań związanych odpowiedzialnością cywilną oraz karną członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych.

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna