Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Rośnie liczba osób dochodzących roszczeń za błędy medyczne

Strona główna » Aktualności » Rośnie liczba osób dochodzących roszczeń za błędy medyczne

wielkość tekstu: A | A | A

Lawinowo rośnie liczba spraw wnoszonych do Sądów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne. Jeszcze w roku 2009 wniesionych zostało ponad 600 spraw, podczas gdy już w roku 2014 było ich niemal 1000.  Zauważenia wymaga przy tym, iż rośnie nie tylko liczba wnoszonych spraw, ale też wysokość kwot zasądzanych przez Sądy Cywilne. Warto bowiem zauważyć, iż jeszcze początkiem XXI wieku, Sądy przyznawały na rzecz poszkodowanych zadośćuczynienia w kwotach sięgających kilkuset tysięcy złotych, w roku 2011 rekordową kwotą przyznanego zadośćuczynienia stanowiła kwota 1,2 miliona złotych, zaś w roku 2014 w jednym z  głośnych procesów, Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz poszkodowanej tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty łączną kwotę sięgającą 5 milionów złotych.

Wskazać również należy, iż osoby poszkodowane coraz częściej korzystają także z drugiej przysługującej im możliwości dochodzenia należnych im roszczeń, jaką stanowi złożenie w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W samym tylko 2012 roku do komisji wojewódzkich wpłynęło blisko 400 takich wniosków, podczas gdy w roku 2013 wniosków takich złożono już ponad 1000.

Wojewódzkie komisje, działają począwszy od 2012 roku i rozpoznają wyłącznie przypadki dotyczące szpitalnych świadczeń zdrowotnych, zaistniałych po dacie 1 stycznia 2012 roku na terenie poszczególnych województw. Sposób działania tychże komisji znacząco różni się od działań podejmowanych przez Sądy Cywilne, bowiem Komisje te orzekają tylko o tym, czy doszło do błędu medycznego, czy też nie. W decyzjach wydawanych przez komisje nie są natomiast określane kwoty należne poszkodowanemu za zaistnienie zdarzenia medycznego. Procedura wygląda bowiem w ten sposób, że po wydaniu przez Komisję decyzji stwierdzającej zaistnienie błędu medycznego, wysokość odszkodowania proponowana jest przez szpital – a w praktyce przez ubezpieczyciela szpitala – zaś pacjent lub jego spadkobiercy mogą na taką propozycję przystać lub też zdecydować o dochodzeniu kwoty – przewyższającej tę zaproponowaną przez szpital – przed Sądem powszechnym. Nadmienić także wypada, że ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określa maksymalne kwoty odszkodowania, a to kwotę 100 tys. zł w przypadku, gdy wynikiem zdarzenia medycznego jest rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zakażenie pacjenta oraz kwotę 300 tys. w przypadku śmierci pacjenta.

czytano: 2289 razy

autor: adwokat-zawiercie.com.pl

data dodania: 2016-05-13 11:50:18

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna